INLEDNING

Vi tillbringar ungefär 90% av vår tid inomhus och är därför beroende av våran inomhusmiljö är bra. Under 70-talet tätades många hus för att man ville hushålla med energin, hus byggda efter 70-talet är relativt täta. En vanlig följd av detta blir en dålig ventilering, något som kan antas ligga bakom allt från allergier och andra sjukdomar till kostsamma skador som t,ex, mögel. I dag lider vart tionde barn av astma och fyra av tio barn någon form av allergi. Vuxna klagar också i allt större utsträckning över symtom som trötthet, huvudvärk problem med luftrören. Det finns två enkla sätt att förebygga dessa problem genom att se till att ventilationen fungerar optimalt och hålla luftfuktigheten nere.

Hög luftfuktighet ökar risker för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har inneluften mer än 50% relativ luftfuktighet så utgör den en grogrund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster.

 

REGELBUNDNA KONTROLLER MINSKAR RISKERNA

I vilket sorts hus ni än bor i är det viktigt att ventilationssystemet ses över regelbundet. Ventilationskanalerna blir smutsigare med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt din skorstensfejarmästare kolla ditt system regelbundet och rengöra kanalerna, så minskar riskerna för sjukdomar och allergier. Ni kommer dessutom sova bättre om natten och vara piggare om dagen.

 

OM RADON

Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. De så kallade "radondöttrar" som bildas av radonet kan fastna på damm i rummet som i sin tur andas in av människor som fastnar i luftvägar och lungor. Forskning visar att dom som varit utsatta för höga halter av radon lättare kan få cancer.

Radon kommer framför allt i från marken, men också från vissa byggnadsmaterial. så kallad blåbetong som slutade tillverkas i mitten på 70- talet är ett material som avger mycket radon. I dag används inte sådant material i husbyggen.

Luftomsättningen har stor betydelse för koncentrationen av radon. Hög omsättning minskar risken för hög radonhalt i luften.

 

OM SJÄLVDRAG, FRÅNLUFT OCH TILLUFTSVENTILATION

I äldre hus finns oftast inget mekaniskt ventilationssystem, utan man förlitar sig på naturlagarna. Luft utifrån (tilluft) kommer in i huset genom otätheter som fönster och dörrar, genom vädringsfönster och uteluftsdon. Den "använda" luften försvinner ut genom frånluftsdon i kök och badrum.

Eftersom hela systemet bygger på skillnaden i tyngd mellan kall uteluft och varm inneluft, har systemet nackdelen att det fungerar endast vid stora temperatur skillnader. Det är alltså mer effektivt på vintern än på sommaren. Självdragsprincipen fungerar bäst i äldre relativt otäta hus.

 

MEKANISK FRÅNLUFTSVENTILATION (F)

Här har man satt in ventiler  i taket kopplat till ett kanalsystem som suger ut luft från badrum, tvättstuga och kök med hjälp av en fläkt. tilluften kommer in på samma sätt som vid självdragsventilation, men fläkten gör att luftväxlingen fungerar ungefär lika bra sommar som vinter.

 

MEKANISK FRÅN - OCH TILLUFTSVENTILATION

Nybyggda hus är vanligtvis oftast tätare än äldre. Här är huset oftast försett med ett balanserat ventilationssystem, där luftflödet både in och ut styrs av fläktar. Fördelen med ett balanserat system är att man har kontroll över luftväxlingen, och därigenom kan ställa in det så att ventilationen blir optimal under alla årstider och rätt fördelad i alla rum.

 

MEKANISK FRÅN - OCH TILLUFTSVENTILATION MED ENERGIÅTERVINNING (FTX)

Vill man spara uppvärmningskostnaderna genom att inte släppa in så mycket kall luft i huset, kan man bygga in en värmeväxlare i det balanserade ventilationssystemet. värmeväxlaren överför värme från frånluft som går ut till den nya uteluften som är på väg in. Den inkommande luften kyler då inte ner lika mycket och man behöver inte höja värmeeffekten i samma utsträckning. Man bör dock inte stirra sig blind på den energivinst man kan göra genom en värmeväxlare. Tänk på att det krävs energi också för att driva luften genom värmeväxlaren, vilket minskar besparingen.

 

ATT TÄNKA PÅ

Genom ett kontrollerat ventilationssystem och ett välisolerat hus kan man göra stora energibesparingar. Det finns undersökningar som visar att det kan skilja ca 3000 kwh om året i energiförbrukning mellan ett gammalt "självdragshus" och ett välisolerat hus med lika effektiv ventilation.

 

HUR VET MAN ATT VENTILATIONEN ÄR TILLRÄCKLIG

- Du kan själv göra en enkel ventilationskontroll. För en grundlig kontroll bör ni kontakta din skorstensfejarmästare.

- Om det tar längre än en kvart för imman att försvinna på badrumsspegeln efter att man duschat, är luftgenomströmningen otillräcklig i badrummet.

- Om det blir imma på innanfönstret när det är varmare än -10 grader ute är ventilationen inte tillräcklig.

- Ett sätt att se om frånluftsdonen fungerar är att hålla upp en bit toalettpapper mot det. Om det sugs fast fungerar donet.

- Vill man göra en mer noggrann kontroll av luftkvalitén inomhus kan man köpa en mätare som kontrollerar koldioxidhalten i luften.

 

REKOMMENDERAT MINIMIFLÖDE AV LUFT ENLIGT BOVERKETS BYGGREGLER 99 (Hus byggda efter 1990)

- Sovrum: 4 liter tilluft per person och sovplats

- Kök, badrum: 10 liter frånluft per sekund i grundflöde dessutom möjlighet till forcering.

- Rum där rökning förekommer: 10 liter per sekund och person.

Det mest pålitliga resultatet av ventilationsmätningen  får du om du tar hjälp av en fackman. Ring din lokale skorstensfejare så får du hjälp med mätningarna.

.

Besök oss

Herrljunga Sotningsdistrikt

Boråsvägen 20

524 42 LJUNG

Ring oss

Gert (Herrljunga) 0705-242910
Martin (Annelund) 0706-402504
Marie 0704-253029

Maila oss

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Handla pellets

Besök Pellts online eller någon av våra pelletsdepåer.

Kontakta oss för hemleverans.